Rigoletto 15.06.2013

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki