Rigoletto 20.02.2009

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki