Romeo i Julia 04.11.1959

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej