Romeo i Julia 05.07.1954

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej