Romeo i Julia 06.06.1954

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej