Romeo i Julia 06.12.1959

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej