Romeo i Julia 13.06.1954

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej