Romeo i Julia 18.11.1955

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej