Romeo i Julia 19.05.1961

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej