Romeo i Julia 20.01.1955

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej