Romeo i Julia 24.05.1954

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej