Romeo i Julia 26.05.1955

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej