Romeo i Julia 29.12.1955

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej

Obsada