Rzeźby mistrza Piotra 11.05.1975

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki