Salmo gioioso 04.11.1973

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego

Obsada