Salon warszawski 10.04.1968

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego