Salon warszawski 16.04.1968

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego