Salon warszawski 17.05.1968

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego