Salon warszawski 23.06.1968

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego