Seranada 24.03.1952

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej

Obsada