Stanisław i Anna Oświęciomowie 30.06.1976

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki