Straszny dwór 01.05.1985

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki