Straszny dwór 01.11.1952

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie