Straszny dwór 02.12.1984

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki