Straszny dwór 03.01.1957

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej