Straszny dwór 04.02.1983

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki