Straszny dwór 04.05.1995

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie Opera Narodowa, Sala Moniuszki