Straszny dwór 04.10.1988

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki