Straszny dwór 04.12.1975

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki