Straszny dwór 05.01.1988

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki