Straszny dwór 05.02.1955

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej