Straszny dwór 05.07.1959

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej