Straszny dwór 05.09.1974

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki