Straszny dwór 07.01.1959

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej