Straszny dwór 07.05.1952

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej