Straszny dwór 07.05.1995

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie Opera Narodowa, Sala Moniuszki