Straszny dwór 07.06.1960

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej