Straszny dwór 08.06.1952

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej