Straszny dwór 08.06.1982

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki