Straszny dwór 08.12.1988

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki