Straszny dwór 09.04.1988

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki