Straszny dwór 10.09.1972

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki