Straszny dwór 11.03.1995

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie Opera Narodowa, Sala Moniuszki