Straszny dwór 13.06.1986

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki