Straszny dwór 13.07.1960

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej