Straszny dwór 14.09.1952

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie