Straszny dwór 15.10.1987

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki