Straszny dwór 16.05.1961

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej