Straszny dwór 17.04.1955

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej