Straszny dwór 18.03.1952

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej